NUUS – Actiecomité ‘Geen asbest in ons nest’ geeft 6.000 bezwaarschriften af aan schepencollege van Oosterzele

https://www.nuus.be/2020/05/29/actiecomite-geen-asbest-in-ons-nest-geeft-6-000-bezwaarschriften-af-aan-schepencollege-van-oosterzele/