Onprofessionaliteit

Wanpraktijken – Iedereen die in de buurt woont, weet het… Balegro houdt zich niet aan de regels! We maken hier geen oplijsting, maar getuigenissen van wanpraktijken zijn steeds welkom in uw eigen persoonlijke bezwaren.
De vele tegenstrijdigheden, de onduidelijkheden en de onvolledigheid van hun ingediende vergunningsaanvraag, het niet beantwoorden (of naast de kwestie) in hun digitale antwoordsessie, doet ons het ergste vrezen voor de professionaliteit van de uitbating….

Personeel

Hoe kan men praktisch realiseren dat slechts 3 werknemers zorgen dat alle veiligheidsvoorzieningen kunnen worden nageleefd? Slechts 1 daarvan zal worden opgeleid om te werken met cementgebonden asbest in bigbags. Bij het lossen van bigbags voorziet men ondertussen besproeiing met een manuele sproei-installatie. Dus bij elk asbesttransport heeft men 2 man nodig. De opvulling zal plaats vinden tussen 7u en 19u, terwijl een werkdag voor een werknemer slecht 8u telt. Er komen 20 tot 30 vrachtwagens naar de groeve per uur, die moeten gewogen, gecontroleerd en gelost en/of geladen worden. Best wordt ook de ingang bewaakt en daarnaast ook nog ontginnen, weg vochtig en proper houden om de stofhinder te beperken,…

Milieuinspectie (Handhaving)

De dienst handhaving doet inspecties met een gemiddelde frequentie van minder dan 1x per maand. Hierbij willen we voor alle duidelijkheid geen steen werpen naar de werknemers van de dienst ‘Handhaving’, want ook daar zijn er ‘besparingen’ en zijn zij beperkt in hun middelen en tijd. Zelfs bij deze lage frequente werden toch menig PV opgesteld en nog meer aanmaningen overgemaakt aan Balegro.

Wanpraktijken

Iedereen die in de buurt woont weet het… Balegro houdt zich niet aan de regels! We maken hier geen oplijsting, maar getuigenissen van wanpraktijken zijn steeds welkom in uw eigen persoonlijke bezwaren.

Typisch….

Uit: plan-MER Balegro 2014:
p.76: … blijft in deze zone volgende zaken aanwezig:
– wielwasinstallatie van het gesloten type


Uit: huidige MER bijlage stofstudie
p.4 De wielwasinstallatie werd geplaatst op 09/09/2015.

Back to the future? Nee, weer een staaltje van Balegro om de waarheid te verbloemen. Zeggen dat je al in orde bent met iets en dan een jaar na de feiten in orde brengen wat al lang moest gebeurd zijn.