Paleontologische en archeologische waarde

Het projectgebied heeft een grote paleontologische waarde. Haaientanden, roggentanden en andere fossielen uit het Paleogeen komen er massaal voor. Het Paleogeen is het geologisch tijdperk dat duurde van 66 tot 23 miljoen jaar geleden. Over de site bestaan verschillende wetenschappelijke werken:
https://www.fossiel.net/sites/fossil_site.php?plaats=204
Helaas zal door het volstorten van de groeve met gevaarlijk asbestafval, verder onderzoek op de site onmogelijk worden en wordt een geschiedenis van miljoenen jaren door deze generatie tenietgedaan…

Ex-Minister Schauvliege koos de steengroeve als locatie om een overheidswebsite voor te stellen: http://www.ikdoorgrondvlaanderen.be
De steengroeve als voorbeeldlocatie voor de vlaamse studenten zal in de toekomst niet meer mogelijk zijn.

Daarnaast werd in het MER aangehaald dat er geen archeologische vondsten te verwachten zijn op deze site. Het archeologisch Museum in Velzeke heeft wel een breekijzer in de collectie dat in de steengroeve werd gevonden, dit is Romeins gedateerd.