Misverstanden

NIMBY (Not in my backyard)

We krijgen soms reacties dat onze acties gedreven zijn vanuit het NIMBY principe. En ja, inderdaad, het gaat nu toevallig over onze achtertuin, maar….

De bezwaren zijn opgesteld vanuit het standpunt dat we dit in niemands achtertuin willen! Indien een soortgelijke aanvraag elders in Vlaanderen zou opduiken, zullen wij ook daar het actiecomité voorzien van onze bezwaren.

Er is geen enkele reden om een nieuwe stortplaats voor asbestafval in te richten in Vlaanderen, niet in onze tuin, niet in Sint-Niklaas, niet elders in Vlaanderen! De redenen kan u uitgebreid consulteren in onze openbare bezwaren op deze website.

Het gemeentebestuur gaat een negatief advies uitbrengen; dan is er toch geen probleem?

Klopt niet: er is een groot probleem! De gemeente Oosterzele heeft namelijk geen beslissingsrecht. Het is de bestendige deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen die zal bepalen of het stort er al dan niet komt.

De gemeente Oosterzele zal tijdens het beslissingsproces wel om advies gevraagd worden, maar de provincie hoeft daar in principe geen rekening mee te houden als er voldoende andere elementen in het dossier aanwezig zijn die de toekenning van een asbestvergunning wettigen. Dat het gemeentebestuur van Oosterzele nu al aangekondigd heeft een negatief te zullen uitbrengen, is uiteraard positief nieuws en helpt zeker mee tegen de komst van een asbeststort, maar dit advies is dus absoluut niet doorslaggevend. Er zijn meerdere adviesraden die zich hierover moeten uitspreken, de gemeente is hier, jammer genoeg, maar één van.

Het wordt toch allemaal boven onze hoofden beslist. Wat kunnen wij als gewone burgers daar nu aan doen?

Als gewone burger kun je veel doen! Ongeveer een maand nadat de firma Balegro de vergunningsaanvraag zal hebben ingediend (wat voorlopig dus nog niet het geval is), krijgen gewone burgers de kans om bezwaar in te dienen en elk van die bezwaren moet door de provincie onderzocht worden. Het is dus belangrijk om zoveel mogelijk bezwaarschriften in te dienen. Uit welingelichte bronnen hebben wij vernomen dat de deputatie van de provincie veel waarde hecht aan het aantal ingediende bezwaarschriften, dus het is belangrijk dat iedereen die tegen zo’n asbeststort is een bezwaarschrift indient. Als je niet weet hoe je daaraan moet beginnen, geen nood! Ons buurtcomité zal je daarbij helpen: zodra wij vernemen dat de vergunning is ingediend, zullen wij verschillende infoavonden organiseren waarin wij jullie zullen helpen met het indienen van zo’n bezwaarschrift.

Wil je meer weten over hoe de vergunningsprocedure verloopt? We hebben het hier voor u samengevat.

Het asbest zal aangevoerd worden via de N42, dus dat zal toch niet zoveel hinder veroorzaken?

Het transport naar Balegro zal wel degelijk veel hinder veroorzaken met grote gezondheidsrisico’s. Om te beginnen staan er langs de N42 veel huizen, zeker in Balegem, maar ook verderop in Zottegem. Daarnaast is ook uit wetenschappelijke studies gebleken dat asbestvezels zich via de lucht tot kilometers ver kunnen verspreiden, dus iedereen die rond de aanvoerroutes op de N42 woont, loopt risico. Het gaat dus om héél veel mensen in Oosterzele, Gijzenzele, Balegem, Oombergen, Zottegem…

De geplande herinrichting van de N42 (met 2×2 rijstroken) maakt het zo mogelijk nog erger: vrachtwagens die vanuit Zottegem komen, zullen niet meer links af mogen slaan, maar zullen moeten doorrijden tot aan het nieuw aan te leggen kruispunt aan Yshoute. Daar moeten ze een U-bocht maken, opnieuw richting Zottegem om dan rechts aan Heibos af te slaan naar de Balegrosite. Dat betekent dus dat de volgeladen vrachtwagens twee keer zullen passeren voorbij de buurt rond restaurant ‘t Parksken.

Om de Balegrosite te verlaten, zullen de vrachtwagens dan gebruik moeten maken van de ventweg naast de N42 (die nu enkel gebruikt kan worden als fietpad), om vervolgens via de oude Geraardsbergsesteenweg en Yshoute weer op de N42 te komen. De vrachtwagens die naar Zottegem moeten, zullen op die manier opnieuw twee keer voorbij de buurt rond ‘t Parksken moeten rijden.

Er is veel asbest in Vlaanderen. Het asbestafval moet toch ergens gestort worden, waarom dan niet gewoon in Balegem?

Dat er nog veel asbest is in Vlaanderen is absoluut waar. Er zal de komende twintig jaar naar schatting tussen de 2 en 3 miljoen ton asbestafval afgevoerd moeten worden. Het openen van een nieuw asbeststort in Balegem is echter totaal overbodig. Volgens de cijfers van 2018 die OVAM publiceerde, is er op de reeds bestaande categorie 1 stortplaatsen nog een restcapaceit van 7,8 miljoen ton. Dat betekent dat er in de komende 16 jaar geen gebrek aan stortcapaciteit zal ontstaan. Daarenboven gaf de firma Balegro op de informatievergadering eind mei aan dat ze 68000 ton asbestafval zou willen storten, en dat is nog geen 1% van het voorziene asbestafval de komende decennia. Tot slot gaan we ervan uit dat het geen tientallen jaren meer zal duren vooraleer er een betere methode beschikbaar is om het asbestafval te verwerken i.p.v. het te storten. In het buitenland zijn al installaties actief om asbest te neutraliseren en OVAM is op dit moment actief bezig hier verder onderzoek naar te doen. Het is dus volstrekt absurd om asbeststort te openen in Balegem dat eigenlijk op voorhand al totaal overbodig is.