Geen natuurlijk hydrogeologische afscherming

Omdat de groeve bestaat uit een zanderige ondergrond, moet eerst een kunstmatige waterdichte laag worden aangebracht onderaan het stortvak om de ondergrond te beschermen tegen doorsijpelende asbestvezels.
Echter, volgens de conceptnota aan de leden van de Vlaamse regering ivm duurzaam voorraadbeheer van stortplaatsen van 16/10/2015 (p.4) is de inrichting en de exploitatie van stortplaatsen er op gericht om nadelige impact op de omgeving maximaal te vermijden. Dit resulteert in een locatiebeleid, waarbij minder kwetsbare gebieden met een natuurlijke hydrogeologische afscherming de voorkeur genieten! Met andere woorden, sites met een natuurlijk aanwezige kleilaag (b.v. Boomse Klei) zijn beter geschikt om ingericht te worden als stortplaats.

Een categorie 3 stortplaats voor asbestafval is een uitzondering in Vlaanderen en zelfs een primeur als men in beschouwing neemt dat de ondergrond van SVK Sint-Niklaas, dat ondertussen werd gesloten, bestaat uit ondoordringbare Boomse klei en dat is in Balegem geenszins het geval!