Water

In het bufferbekken zullen veelvuldig asbestvezels voorkomen. Bij  hevige regenval of langdurige regenperiodes zal men genoodzaakt zijn noodlozingen uit te voeren. Ongefilterd water komt dan recht in de bodem terecht.

Bufferbekken met asbestvezels

Het regenwater dat in de stortplaats voor asbest zal terechtkomen kan (hopelijk) niet in de bodem doordringen (zie geologie). Dit water wordt opgepompt naar een bufferbekken.
Balegro gaat ervan uit dat er in dit water geen asbestvezels kunnen aanwezig zijn aangezien alle asbestcement in bigbags wordt gestapeld. Dat deze bigbags alles behalve waterdicht, luchtdicht en scheurvast zijn hebben we reeds aangetoond op onze pagina rond bigbags.
Bovendien zal men tijdens het ‘vakkundig’ verdichten van de bigbags het asbestcement pletten waardoor er veelvuldig asbestvezels vrijkomen. Ook de bigbags zullen scheuren en het regenwater zal de vrije asbestvezels meenemen naar het afwateringssyteem richting het bufferbekken. Omtrent de verdichting krijgen we in de infovergadering opeens nieuwe informatie te horen, die niet in het MER wordt vermeld. In het MER spreekt men over ‘verdichtingsbewerkingen’ en ‘vakkundig verdichten‘, in de infovergadering zouden de zakken enkel voorzichtig op elkaar worden gelegd en zou gravitatie zorgen voor verdichting…. Bizar…?!?! Weet dat enkel verdichting door zwaartekracht van de bovenliggende lagen, nooit een stabiele bodem kan opleveren. Een kleine link naar het MER: “Bodemzetting en inklinking zijn mogelijk door opvulling indien niet voldoende verdicht wordt. Dit wordt echter nauwgezet opgevolgd, zodat er vrijwel geen risico bestaat op bodemzetting/inklinking.
Verdichting in de praktijk: een pletwals
Ook zullen de bigbags besproeid worden bij het lossen, om ingeval van scheuren de verspreiding van asbest tegen te gaan. Dat sproeiwater komt dus ook in het bufferbekken terecht.
Het water in het bufferbekken zal dus veelvuldig asbestvezels bevatten.

Hevige en/of langdurige regenval

Bij hevige of langdurige regenval zal het bufferbekken vollopen en worden volgende oplossingen voorgesteld:

  • de deponie zelf als noodbuffer gebruiken, wat volgens VLAREM II verboden is
  • een noodlozing voorzien in een infiltratiebekken. Men geeft aan het water eerst te zullen controleren op aanwezigheid van asbestvezels, men voorziet eventueel een zandfilter alvorens het water te hergebruiken, maar niet bij een noodlozing (?), waardoor de vezels dus in de bodem en in het grondwater terechtkomen.

Bovendien is een zandfilter niet geschikt om alle asbestvezels uit het water te filteren.

Tijdens de afgelopen maand februari en begin maart was er een lange periode van regenval. Op basis van de dagelijkse gegevens van het KMI is het bufferbekken vanaf 26 februari beginnen overlopen (zelfs wanneer men het oppompen van het regenwater vanuit de deponie had stil gelegd).
Een gemiddelde hoeveelheid van 8.500 liter is dan dagelijks overgelopen uit het bufferbekken en dit t.e.m. 11 maart (bijna 129.000 liter in totaal).
129.000 liter water met asbest rechtstreeks in een infiltratiebekken, waarvan het merendeel in het oppervlaktewater zal terechtkomen. Een beperkt deel van de asbestvezels zullen in het infitratiebekken blijven hangen; maar na een paar jaar geraakt die dus ook verzadigd. En dan? Uitscheppen en in de deponie dumpen?
De neerslaghoeveelheid voor de afgelopen winter wordt door het KMI als ‘normaal’ beschouwd.
Dergelijke situaties mogen we dus eigenlijk elk jaar verwachten.
Ook hier vernemen we ineens via de infovergadering dat ook de bekkens in zone1 en zone2 zullen worden gebruikt als noodbuffer (minuut 5:10 van YouTube vraag en antwoord)?! Hiervan is totaal geen vermelding in het MER. Vanwaar komt dit ineens? Beseft Balegro inderdaad dat de waterhuishouding een probleem is?
Deze bekkens in zone1 en zone2 hebben toch geen waterdichte bodem? (zie kaartje onderaan voor de ligging van de zones) Dus gewoon in de grond pompen?!
Dus toch nog even op een rijtje voor de duidelijkheid, want uiteindelijk gaat het toch om de bescherming van ons milieu… : volgens MER gaat de deponie zelf als noodbuffer dienen (maar dat is dus verboden), of gaan ze lozen in het infiltratiebekken (zonder bijkomende adequate filtering) maar lozen van water met asbestvezels is ook verboden. Volgens de infovergadering gaat het dan ineens een gans andere toer op: men gaat de bekkens in zone1 en zone2 als buffer gebruiken, maar die zijn niet waterdicht?

Ook ingeval van wolkbreuken zal het bufferbekken niet volstaan.
De laatste jaren komen hevige wolkbreuken steeds vaker voor. In mei 2018 waren er verschillende wolkbreuken met tot 80 liter water per m² in Vlaanderen (bron KMI). Ook de steengroeve heeft op 23 mei 2018 een wolkbreuk te verwerken gekregen.
Dit betekent dat de asbestdeponie en het bufferbekken op een paar uren tijd meer dan 1,6 miljoen liter water te verwerken krijgen. Rekening houdend dat het voorziene bufferbekken een capaciteit heeft van 545.000 liter water…


Ik vraag mij af wat die arbeiders gaan doen als bij zon’n piekbui… Ik zou het niet weten…