Infovergadering

De infovergadering dient normaal een infomoment te zijn waar de aanvrager zijn project toelicht, een spel van vraag en antwoord. Helaas heeft corona hier anders over beslist en werd dit een eenzijdig verhaal. De inwoners kregen wel mogelijkheid om vragen door te sturen, maar op de antwoorden moesten we wel een volledige week wachten. Wij krijgen slechts 30 dagen om onze bezwaarschriften in te dienen en Balegro eigent zich daarvan dus al ¼ toe om een paar vragen te beantwoorden met nonsens antwoorden.

Infovergadering

De infovergadering was eigenlijk een good news show, die elke minder geïnformeerde inwoner moest om de tuin leiden. De info, die werd verstrekt was onvolledig en zelfs deels compleet onwaar; de heer Bogaert van BovaEnviro+ vermeed vlotjes alle moeilijke zaken en pijnpunten. De zaak werd dus volledig verbloemd. Enkele quotes vindt u hieronder.

‘Asbestveilig Vlaanderen 2040’, een tekort aan stortcapaciteit en totaal geen alternatieve verwerkingsmethodes zijn de enige drijfveer voor deze aanvraag.

Balegro lijkt wel de weldoener waar we allemaal op zaten te wachten, terwijl we ondertussen weten dat Balegro met zijn aanvraag goed is voor slechts minimale fractie van het totale asbestafval in Vlaanderen, storten slechts een tijdelijke oplossing is, en alternatieven geen verre toekomstmuziek meer zijn. Soit, de enige drijfveer is geld… en een oplossing om met hun eigen asbestafval weg te kunnen, zonder veel controle…

Bigbags worden luchtdicht afgesloten en voldoen aan strenge wettelijke eisen.

Luchtdicht is zelfs gemarkeerd in de slides om er extra nadruk op te leggen. Slechts een paar woorden werden in de ganse presentatie als dusdanig benadrukt. We weten ondertussen wel beter wat we van die bigbags kunnen verwachten en kennen ook de ondermaatse eisen rond hun kwaliteit. Maar luchtdicht?! Dat is echt erover. Bizar dat ze dit niet vermeldden in hun MER, want dat zou toch wel een extreem sterk argument zijn in hun effectbeoordeling. Maar een infovergadering is vluchtig en een MER blijft… Moeilijk om dergelijke leugens daarin op te nemen.

Het percolaatwater wordt zonodig behandeld in een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Migratie van asbestvezels is onmogelijk wegens de drainage zandlaag.

In het MER wordt echt vaag gesproken over monitoring en eventueel zouden ze een zandfilter plaatsen vooraleer het water opnieuw te gebruiken om te sproeien. Een zandfilter is geen afdoende filter voor asbestvezels.

Het MER is inmiddels goedgekeurd.

Echt? Ik dacht dat dit pas gebeurde samen met de goedkeuring van de vergunning.

Aangepaste acceptatieprocedures, speciale losprocedures van de vrachtwagens, alles volgens de codes van goede praktijk.

De Codes van Goede Praktijk zijn echt wel het stokpaardje van dhr Bogaert. Hij vernoemd deze wel 6x doorheen zijn presentatie, te pas en te onpas, waar het hem goed uitkwam. Na enig onderzoek vindt men enkel de code ivm de nabestemming landbouw, maar geen andere, niet voor losprocedures enz. En aan die ene code, die wel beschikbaar is, voldoet hun inrichting zelfs niet!

Aanvoer van 8000ton/jaar, de volledige capaciteit zal na ongeveer 8,5j bereikt zijn.

68000 ton in totaal dus, maar de vergunning die werd aangevraagd is voor 102000 ton, maw bijna 13j. Hij halveerde de aangevraagde hoeveelheid dus even vlotjes.

Vraag en antwoord

De antwoorden op de gestelde vragen waren echt ronduit schandalig, lachen in het gezicht van iedere geïnteresseerde en ongeruste inwoner. Dhr. Bogaert wist goed dat hij geen weerwoord meer kon krijgen en wimpelde een groot deel van de vragen af met ‘Dit zal worden vastgelegd in het werkplan’ of ‘Alles is volgens de codes van de goede praktijk’, opnieuw verwijzend naar onbestaande codes.
Of het antwoord was gewoon opnieuw een letterlijk citaat uit het MER over het item waar juist meer info gevraagd werd. Dus een vraag wordt gewoon beantwoord met een herhaling van een onduidelijkheid.

Bovendien wordt ineens compleet nieuwe informatie gegeven:

  • In het MER spreekt men over ‘verdichtingsbewerkingen’ en ‘vakkundig verdichten‘, in de antwoorden uit de infovergadering zouden de zakken enkel voorzichtig op elkaar worden gelegd en zou gravitatie zorgen voor verdichting…. Bizar…?!?! Weet dat enkel verdichting door het gewicht van de bovenliggende lagen, nooit een stabiele bodem kan opleveren.
  • Volgens de antwoorden uit de infovergadering zullen de bekkens in zone1 en zone2 worden gebruikt als noodbuffer?! Hiervan is totaal geen vermelding in het MER. Vanwaar komt dit ineens? Beseft Balegro inderdaad dat de waterhuishouding een probleem is? Deze bekkens in zone1 en zone2 hebben toch geen waterdichte bodem? Dus gewoon in de grond pompen?!

Perceptie

Een quote uit het MER:

Gezien de aard van de activiteit (deponie voor cementgebonden asbest in bigbags) is het aanbevolen om een actieve communicatie naar de omwonenden te voorzien gezien het mogelijke perceptieprobleem.

Goed gedaan, Balegro, met dergelijke infovergaderingen is ons perceptieprobleem opgelost…
Nu is het restje vertrouwen, dat er bij een paar mensen misschien nog was, volledig zoek.