Nabijheid woongebied

In het MER bepaalt Balegro zelf de grens op 500m voor de invloed op de luchtkwaliteit.
Binnen de zone van 500m tgo de randen van het projectgebied (en niet tgo het middelpunt zoals in het MER) vinden we voornamelijk volgende straten: Broek, Heide, Berg en Oude Geraardbergsesteenweg. De laatste 2 straten zijn volgens het gewestplan deels als ‘woongebied met landelijk karakter’ ingekleurd.
Heel wat woningen bevinden zich bovendien windafwaarts van de stortplaats in de overheersende windrichting.
Binnen die zone van 500m verblijven een 200tal inwoners, waarvan een 50tal kinderen! Vele jonge gezinnen namen hun intrek in deze landelijke omgeving!
Verschillende wetenschappelijke studies tonen echter aan dat er een verhoogd gezondheidsrisico is in de nabijheid (tot 2km) van asbestverwerkers en stortplaatsen. Gezien de aard van de asbestvezels neemt het risico ook maar langzaam af naarmate de afstand groter wordt. Dit wordt ook verklaard in de ‘Hoorzitting van het Vlaams Parlement over de verspreiding van asbest in het milieu’ dd 10 jan 2007. Het zou dan ook logisch zijn een perimeter van 2km ipv 500m te nemen als studiegebied.
Binnen deze zone van 2km valt de volledige dorpskern van Balegem, goed voor ca 3500 inwoners, alsook een deel van Sint-Lievens-Houtem, waarbij Sint-Lievens-Houtem ook echt in de windrichting valt. Binnen dit gebied bevinden zich eveneens de 2 basisscholen van Balegem; 2 basisscholen van St-Lievens-Houtem en 1 basisschool van Oombergen vallen net buiten de grens van deze zone.
Daarnaast zijn er 2 jeugdbewegingen actief en bevinden er zich 4 kinderdagverblijven, speelzones en sportvelden binnen het gebied. Kortom het hele dorpsgebeuren van een levendig dorp met vele jonge gezinnen ligt binnen het bereik! De stortplaatsen in Vlaanderen voor gevaarlijk afval bevinden zich in een industriële omgeving (industriegebied/ havengebied). Dit staat in schril contrast met het inrichten van een asbeststortplaats (gevaarlijk afval) in Balegem.

Zone van 500m

Met betrekking tot nabijheid van woongebied wordt in het MER steeds de afstand weergegeven tov het middelpunt van het projectgebied. De activiteiten zullen echter plaatsvinden op het hele projectgebied en niet enkel in het centrum. Op bovenstaande kaart wordt het gebied weergegeven, dat zich binnen een afstand van 500m tov de randen van het projectgebied bevindt.
Binnen deze zone vinden we voornamelijk volgende straten: Broek, Heide, Berg en Oude Geraardbergsesteenweg. De laatste 2 straten zijn volgens het gewestplan deels als ‘woongebied met landelijk karakter’ ingekleurd.
Heel wat woningen bevinden zich bovendien windafwaarts van de stortplaats in de overheersende windrichting.
Door de huizen te selecteren binnen dit gebied en een telling te doen van het aantal inwoners in de betrokken woningen, kunnen we constateren dat binnen de zone van 500m een 200tal inwoners verblijven, waarvan een 50tal kinderen! Vele jonge gezinnen namen hun intrek in deze landelijke omgeving!

Relevante studies

Verschillende internationale studies tonen aan dat asbestdeeltjes, afkomstig van een asbestverwerker,  zich tot 2km ver kunnen verspreiden.

Vergelijking ligging categorie 1 stortplaatsen

Balegro: in directe omgeving van natuurgebieden, woongebieden en volledig in landelijk gebied. Ontsluiting via N42, een gewestweg
OVMB: dichtbij 100% industriegebied, beperkte bewoning op grote afstand (vanaf ca. 1450 m eerste bewoning), ca 30% landelijk gebied in de wijdere omgeving en slechts een klein natuurgebied op 1000m afstand van de stortplaats. Ontsluiting direct via R4
Hoge Maey en Indaver: quasi volledig industriegebied, dichtstbijzijnde bewoning op meer dan 2km afstand, ontsluiting via hoofdwegen
Indaver II (Beveren): volledig industriegebied, ontsluiting via hoofdwegen en bewoning op meer dan 2km afstand
Vanheede Landfill Solutions: in landelijk gebied met bebouwing dichterbij en een klein natuurgebied. Duidelijk de meest gevoelig gelegen van de bestaande en Balegro zou nog een verslechtering zijn tov deze.
Remo: volledig in de bossen, en naast militair domein. Bewoning op meer dan 1500m afstand van de stortplaats.
Legende

Bronnen
Hoorzitting over de verspreiding van asbest in het milieu: https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/483525