HOME

Wilt u ook een gele affiche? Kijk even onder Contact!

NIEUWSFLASH

30 juli 2020: Officiële bevestiging!! Perscommunicatie van de provincie.

29 juli 2020: Volgens volgend verslag van de dienst MER werd het MER afgekeurd: https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/b3017.pdf. De procedure voor een omgevingsvergunningsaanvraag stelt dat wanneer het Team MER het project-MER definitief afkeurt, dat de procedure dan van rechtswege wordt stopgezet. We doen echter nog verdere navraag omtrent de officiële beslissing voor de aanvraag. We verwachten dat dit door de gemeente zal worden gecommuniceerd.

29 mei 2020: het openbaar onderzoek is afgelopen. We verzamelden 6200 bezwaarschriften!

30 april 2020: het openbaar onderzoek is gestart en loopt tot 29 mei. Lees hier meer.

22 april 2020: Het dossier werd volledig en ontvankelijk verklaard. De gemeente heeft nu 10 dagen om het openbaar onderzoek te starten. Eens het zover is, zorgen we voor de nodige informatie om het dossier te bekijken.
De volledige procedure vindt u hier.

7 maart 2020: Oproep voor persmoment is een succes! Bekijk enkele sfeerbeelden en het artikel op HLN, Nieuwsblad, De Standaard en NUUS.
4 maart 2020: De vergunningsaanvraag werd op 24/02/2020 ingediend bij de deputatie van Oost-Vlaanderen. Nu heeft de deputatie 30 dagen tijd om het dossier ‘ontvankelijk en volledig’ te verklaren. Pas daarna start het openbaar onderzoek. De volledige produre vindt u hier.
11 feb 2020: Onlangs kreeg Balegro een voorlopige goedkeuring van hun MER. Dit is een voorlopige kwaliteitstoets, waarbij geen van de adviesraden werden geraadpleegd. De vergunning werd op dit moment dus nog niet officieel aangevraagd maar alles wijst erop dat dit niet lang meer zal duren.
2 juli 2019: nieuwe informatie op onze website met een aantal van de grootste misverstanden over het asbeststort.
1 juli 2019: meer informatie over hoe de vergunningsaanvraag precies verloopt.
19 juni 2019: Protest zwelt aan (lees verder in ons persoverzicht)
18 juni 2019: Gemeenteraadsfracties Oosterzele trekken aan hetzelfde zeel. (lees verder in ons persoverzicht)
11 juni 2019: Stadsbestuur Zottegem schaart zich achter het protest van ons buurtcomité (lees verder in ons persoverzicht)
31 mei 2019: Natuurpunt distantieert zich van plannen Balegro (lees verder in ons persoverzicht)

Vrije bijdrages om onze acties te steunen zijn mogelijk op volgende rekening: ONS NEST VZW: BE31 1431 0850 9355

Het buurtcomité Geen asbest in ons nest verzet zich in hevige mate tegen de plannen van de firma Balegro om binnenkort gevaarlijke afvalstoffen te dumpen in Balegem (Oosterzele). De firma wil er in ieder geval asbest storten, maar mogelijk gaat het ook nog om andere gevaarlijke afvalstoffen, waaronder chemicaliën en resten van verbrandingsprocessen. De enorme gezondheidsrisico’s die een asbeststort met zich mee zou brengen voor de omwonenden van de site, onder wie veel jonge gezinnen met kinderen, en bij uitbreiding alle inwoners van Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem die in de buurt van de gewestweg N42 wonen, zijn onaanvaardbaar voor zo’n dichtbevolkte regio. Er zijn daarnaast uiteraard ook nadelige gevolgen voor onder meer het leefmilieu en de recreatie in de omgeving van de site (Oosterzele is bekend voor zijn vele wandel- en fietsroutes).

Bent u net als ons bezorgd over deze ontwikkeling en wilt u graag meer te weten komen? Via deze website willen we u op de hoogte houden van dit dossier. U kunt ook intekenen op onze mailinglist; dan krijgt u van ons een e-mail zodra er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. U kunt ons ook volgen via onze Facebookpagina.

Wilt u meewerken aan onze acties? Neem dan snel contact op met ons op!

Alvast van harte bedankt voor jullie steun!