HOME

NIEUWSFLASH

2 juli 2019: nieuwe informatie op onze website met een aantal van de grootste misverstanden over het asbeststort.
1 juli 2019: meer informatie over hoe de vergunningsaanvraag precies verloopt.
19 juni 2019: Protest zwelt aan (lees verder in ons persoverzicht)
18 juni 2019: Gemeenteraadsfracties Oosterzele trekken aan hetzelfde zeel. (lees verder in ons persoverzicht)
11 juni 2019: Stadsbestuur Zottegem schaart zich achter het protest van ons buurtcomité (lees verder in ons persoverzicht)
31 mei 2019: Natuurpunt distantieert zich van plannen Balegro (lees verder in ons persoverzicht)

Het buurtcomité Geen asbest in ons nest verzet zich in hevige mate tegen de plannen van de firma Balegro om binnenkort gevaarlijke afvalstoffen te dumpen in Balegem (Oosterzele). De firma wil er in ieder geval asbest storten, maar mogelijk gaat het ook nog om andere gevaarlijke afvalstoffen, waaronder chemicaliën en resten van verbrandingsprocessen. De enorme gezondheidsrisico’s die een asbeststort met zich mee zou brengen voor de omwonenden van de site, onder wie veel jonge gezinnen met kinderen, en bij uitbreiding alle inwoners van Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem die in de buurt van de gewestweg N42 wonen, zijn onaanvaardbaar voor zo’n dichtbevolkte regio. Er zijn daarnaast uiteraard ook nadelige gevolgen voor onder meer het leefmilieu en de recreatie in de omgeving van de site (Oosterzele is bekend voor zijn vele wandel- en fietsroutes).

Bent u net als ons bezorgd over deze ontwikkeling en wilt u graag meer te weten komen? Via deze website willen we u op de hoogte houden van dit dossier. U kunt ook intekenen op onze mailinglist; dan krijgt u van ons een e-mail zodra er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. U kunt ons ook volgen via onze Facebookpagina.

Wilt u meewerken aan onze acties? Neem dan snel contact op met ons op!

Alvast van harte bedankt voor jullie steun!