Openbaar onderzoek werd gestart!!

Op 22 april, heeft de provincie de aanvraag van Balegro ontvankelijk verklaard. Op 30 april werd het openbaar onderzoek gestart en het loopt tot 29 mei. Dat betekent dus dat nu massaal veel bezwaren zullen moeten indienen om te verhinderen dat er een asbeststort komt in onze mooie, landelijke regio. Wij rekenen hiervoor op u!

Het dossier is nu definitief. Het ligt ter inzage op het gemeentehuis en is beschikbaar op het omgevingsloket.
We zijn nu volop aan het werk om het dossier verder te bestuderen en onze bezwaren te finaliseren.

Door de huidige corona-maatregelen kunnen we helaas niet persoonlijk langskomen om bezwaren te verzamelen. Om u toch de nodige mogelijkheden te geven om onze bezwaren te gebruiken, staan deze online op deze website, met de nodige uitleg hoe u die concreet kan indienen.

Hoe goed voorbereid ons actiecomité ook is: dit kunnen wij niet zonder u! De provincie houdt ook rekening met het aantal ingediende bezwaren, dus hoe meer bezwaren, hoe beter! Daarnaast is ook verscheidenheid van bezwaren heel belangrijk: u wordt dus ten stelligste aangemoedigd om een persoonlijk bezwaar in te dienen, al dan niet gebaseerd op onze voorbeeldbezwaren. Dit moeten we allemaal samen doen voor Balegem en alle omliggende gemeenten.

Draag zorg voor elkaar en voor onze toekomst!
En houd uw mailbox en deze website in de gaten…

Strijdvaardige groeten,
Het actiecomité Geen asbest in ons nest

https://www.oosterzele.be/Portals/0/Documenten/OO_Balegro.pdf

Gele Affiche