NUUS – Aanvraag omgevingsvergunning stortplaats Balegro van rechtswege stopgezet

https://www.nuus.be/2020/07/31/aanvraag-omgevingsvergunning-stortplaats-balegro-van-rechtswege-stopgezet/