De Beiaard – Verslag infoavond Balegro (24 mei 2019)

https://www.de-beiaard.be/2019/05/24/balegro-zandsteengroeve-vraagt-vergunning-voor-asbestafval/
https://www.de-beiaard.be/2019/05/25/grote-belangstelling-voor-infovergadering-asbestdelving-in-balegem/