Onze standpunten

Wij zijn tegen een stort voor gevaarlijke afvalstoffen in Balegem, dat zich op de grens met Zottegem en Sint-Lievens-Houtem en langs de drukke verkeersader N42 bevindt, omdat de gezondheid van de inwoners en de leefbaarheid van de omgeving ernstig in gevaar komt. Het schadelijke effect van asbest op de gezondheid staat buiten kijf (asbestose, longkanker, strottenhoofdkanker, buikvlieskanker…) en het risico dat er tijdens het transport of de verwerking van het asbest schadelijke stoffen vrijkomen, is onaanvaardbaar hoog. Daarenboven vinden wij dat de overheid in samenwerking met wetenschappelijke instellingen versneld werk zou moeten maken van verwerkingstechnieken voor asbest die geen impact hebben op mens en milieu.

  • De site waar Balegro asbest wil storten, bevindt zich in de onmiddellijke nabijheid van een woonkern met veel jonge gezinnen en op zeer beperkte afstand tot de dorpskern van Balegem, met veel bloeiende handelszaken en twee kleuter- en basisscholen.
  • Langs de site liggen heel wat wandel- en fietsroutes die frequent gebruikt worden voor recreatie.
  • Aangezien asbestvezels zich door de wind ver kunnen verspreiden, lopen niet enkel buurtbewoners in de nabije omgeving van de site gevaar, maar ook inwoners van Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem.
  • De aanvoer van het asbest zal voor extra vrachtvervoer zorgen, wat de druk op de N42 nog verder zal doen toenemen.
  • Noch de firma Balegro, noch de controlerende instanties kunnen garanties geven dat er bij de aanvoer of de verwerking van cementgebonden asbest geen asbestvezels vrij zullen komen. Recente calamiteiten in Sint-Niklaas en Maldegem bevestigen dat, en het blijkt verder ook uit gesprekken met inwoners die actief zijn in de bouwsector (zie ook hier voor een diepgaande analyse).
  • In wetenschappelijke kringen wordt op dit moment al geĆ«xperimenteerd met veilige verwerkingstechnieken, bv. op basis van verhitting. De overheid zou hier volop op in moeten zetten in plaats van gevaarlijke stoffen in putten te dumpen om ze later weer op te graven voor recyclage.